Връзка с радио ВЕГА +

  Адрес за контакти

  гр. Перник пл. КраКра 1,
  България.

  Телефон

  Тел.: 0889 999 939
  Тел.: 0886 33 33 53

  Електронна поща

  info@radioultra.bg,
  reklama@radioultra.bg